WCI จักรยานแม่บ้าน 24″ รุ่น LEAF

About This Project

WCI จักรยานแม่บ้าน รุ่น LEAF

  • ตัวถังเหล็ก Hi-Ten ไซส์เหมาะกับคนเอเชีย
  • ตะกร้าหน้า ตะแกรงท้าย บรรจุของได้
  • ขาตั้งข้างเพื่อความสะดวกสบาย

ราคาตั้ง 4,000 บาท

Category
Lady Bike

WCI จักรยานแม่บ้าน 24″ รุ่น LEAF

About This Project

WCI จักรยานแม่บ้าน รุ่น LEAF

  • ตัวถังเหล็ก Hi-Ten ไซส์เหมาะกับคนเอเชีย
  • ตะกร้าหน้า ตะแกรงท้าย บรรจุของได้
  • ขาตั้งข้างเพื่อความสะดวกสบาย

ราคาตั้ง 4,000 บาท

Category
Lady Bike